Genel ÇerçeveSiyasal Yorumlar

Hitler’in Dünyaya Mükemmel Katkısı

İnsan Hakları ve bu hakları savunmak günümüz dünyasının en vazgeçilmezlerinden. İnsan hakları konuşulmaya başlanalı çok olmadı en geç olanı 400-500 seneye gider doğru dürüst. Birçok düşünür ve aydın o zamandan bu yana eserlerinde hem değindi hem de insanlarda bir bilinç oluşturdu. En temel olarak talep edilen ise klasik yaşama, mülkiyet, din ve vicdan özgürlüğü ve işkence yasağı gibi haklardı.

Bütün insanlar haysiyet ve haklar bakımdan eşit ve özgür doğarlar.

Bu haklar uzun bir süreç sonucu kazanıldı ve yerleşmesi de uzun bir süreç aldı. Daha sonra ise Sanayi Devrimi’nin de etkisiyle sosyal güvenceler-parasız eğitim, parasız sağlık, grev vb. gündeme geldi. Bunlar da nispeten elde edildi fakat şöyle dönüp bir baktığımızda kalıcı ve uluslararası güvence ile gelen haklar  son 70 yıllık süreçte kazanıldı. Ve burada da devreye Führer Adolf Hitler giriyor.

Peki bu tiranın insan haklarına ne gibi bir katkısı olabilir?

Bu iş madalyonun öteki yüzünde anlaşılır. Çünkü bu zalımın 12 yıllık baskı, zulüm ve gözyaşı getiren Avrupa’yı cesetlere ve baruta boğan iktidarı sonucu dünya çok acı ve geç de olsa şunu anladı: İnsan haklarını ihlal edecek ne lüksümüz ne de zamanımız var. Savaş ve istila dahi olsa hiçbir suretle dokunulamayacak insan hakları vardır ve bu, bu konudaki asgari haklardır.
Milyonlarca insanın ölümü ile sonuçlanan 2.Dünya Savaşı sonucu Almanya da dahil olmak üzere tüm Avrupa,  insan haklarına anayasal düzeyde genişçe yer vermişler ve gerekli üst düzey mekanizmaları da aktif hale getirmişlerdir.
Sonuç olarak Hitler her ne kadar insanlığın vicdanında derin izler bıraksa da bu yaptığı katliamlar sonucu insanlığa da kalıcı ve vazgeçilmez haklar kazandırmış hatta bunun küresel çapta yayılmasına neden olmuştur.

Emojiyle tepki ver!
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
One comment
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.