Genel Çerçeve

Leasing Kiralama

FİNANSAL KİRALAMA

Finansal kiralama veya yabancı dildeki kavramı (Leasıng); İşletmelerin büyüme dönemine geçtiklerinde yatırımlarını gerçekleştirmek adına ihtiyaç duyduğu orta yada uzun vadeli finansman kaynaklarından biridir. Aslında kısaca bir malın yatırımcı tarafından satın alınması yerine bir leasing şirketi tarafından alınıp yatırımcıya belli bir dönem kiralanmasıdır.

Leasing Şirketi tarafından kiralanmak istenen malın nakliye, sigorta ve montaj gibi masraflarını da kapsayacak şekilde olması; %100 finansman sağlanmasını sağlar. Günümüzde sürekli gelişen teknoloji pazarda her geçen gün rekabeti arttırmaktadır ve yatırımcıların finansman desteği ihtiyacı doğar. Firmaların büyümesi ve karlılığı için en önemli noktalardan biri ise yatırımlarında doğru en verimli finansman yöntemini uygulamaktır.

LEASING KİRALAMANIN AVANTAJLARI
Yatırım yapacağınız bir malı almak istediğinizde banka kredilerinin işleyiş süreci leasing’e göre daha yavaştır bu sebeple leasing sözleşmeleri ile mala daha çabuk ulaşabileceğimizden daha avantajlıdır. Leasing sözleşmelerinin teminatları, banka kredilerine göre daha azdır. Böyle olmasının sebebi ise malın kullanımının vade sonunda kiracıya geçmesidir. Kira sözleşmesi boyunca mala sahip olduğu gibi sözleşme bitiminde de mülkiyet hakkını belirlenen bedel karşılığında satın alabilir. Finansal kiralama sözleşmelerinin önemli avantajlarından biri KDV’dir. Genel KDV oranı %18 olsa da leasing sözleşmelerinde bu oran %1’dir. Bu yönden firmaların büyük bir maliyet tasarruf avantajı bulunmaktadır.

Ayrıca leasing sözleşmelerinde kullanılan kredilerde herhangi bir masraf bulunmamaktadır. Kiralayan leasıng şirketi açısından avantajlarına bakıcak olursak ise malın üzerinde bulunan sözleşmesi bittiğinde eğer kiracı tarafından satın alınmazsa, tekrar kiralayabilir. Bu yönüyle karlılığı yüksektir. Ayrıca mülkiyetinin elinde bulunması sadece kullanım hakkının verilmesi, oluşan risk oranını ciddi oranda azaltır.

TÜRKİYEDEKİ FİNANSAL KİRALAMA TÜRLERİ
Finansal kiralama aracılığı ile Türkiye’de hemen her türlü yatırım malının, makine, ekipman, vb. kiralanması mümkündür. Örneğin: aşağıda sıralanan ve kiralama potansiyeli görülen mallar dışında da her türlü ihtiyaç için leasing’e başvurulabilmektedir:
• İnşaat makinaları, vinçler, dozerler ile otomobiller, minibüsler, otobüsler ve kamyonlar, uçaklar ve helikopterler, vb.,
• Takım tezgahları, tekstil makinaları, matbaa makinaları ile bunlara ait her türlü dizgi ve, baskı üniteleri, tıbbı cihazlar, santraller ve haberleşme araçları,
• Komple fabrikalar, oteller ve hastahaneler,
• Büro donanımları, fotoğraf laboratuvarları, bilgisayar ve yüksek kapasiteli bilgi işlem üniteleri, enerji tesisleri, üretim bantları ve sanayi kalıpları.

Emojiyle tepki ver!
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.