Tag: venture capital nedir

Risk Sermayesi

Günümüzde rekabetin odak noktalarından biri haline gelen inovasyon, firmaların ekonomik faliyetlerin sürekliliğini sağlayan birçok unsurun temelini oluşturmaktadır. Pazar faaliyeetlerini arttırmak için inovasyonun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum firmalar için [ … ]